Ratenice
Ratenice

Zákaz pálení ve Středočeském kraji

Zákaz pálení ve Středočeském kraji 1

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.

Informujeme občany, že v návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

Doporučení: 

Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Datum vložení: 29. 5. 2023 8:25