Ratenice
Ratenice

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.

Osvědčení

Děkujeme Vám všem, kdo jste se podíleli na vytřídění baterií. Baterie jsou nebezpečným odpadem pro přírodu, ale cenou surovinou pro průmysl. Vaše snaha tak měla dvojí pozitivní dopad. Do přírody se nedostaly těžké kovy a zároveň nemusela být vytěžena nová surovina. Třídění má smysl!

Osvědčení

Datum vložení: 15. 3. 2024 17:47